คุณพ่อคุณแม่ เคยสงสัยหรือไม่ เราจะให้ลูกเรียนคณิตศาสตร์ทำไม ทำไมคณิตศาสตร์จึงมีความสำคัญในชีวิตการเรียนของเรา? นั้นเป็นเพราะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยอธิบายโลกรอบตัวเรานั้นเอง

เราอาจไม่จำเป็นต้องแก้สมการที่ซับซ้อนทุกวัน แต่คณิตศาสตร์จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศไปจนถึงตลาดหุ้น และความเข้าใจนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันและอาชีพของเรา

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเด็กๆ ควรเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ให้เร็วที่สุด บทความนี้จะเล่าถึงประโยชน์หลายประการของการเรียนคณิตศาสตร์และเหตุผลที่เด็กๆควรได้เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น