เกมการศึกษา😘

  รู้จัก Wordwall

Wordwall เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเกมการสอนออนไลน์ง่ายๆ โดยผู้สอนสามารถนำข้อมูลการสอนของตนเองมาสร้างเป็นเกมหรือแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีเกมต่างๆ มากมายให้ผู้สอนเลือกมากมาย  ได้แก่ เกมจับคู่  เกมคำศัพท์  เปิดกล่อง ตีตัวตุ่น เกมตอบคำถาม อักษรไขว้ แบบทดสอบ ฯลฯ ที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น  

“Kahoot!” 

ป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดี ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สร้างสีสัน และความสนุกสนาน ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ.2012

“Kahoot!” มีที่มาจากโปรเจกต์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Norwegian University of Science and Technology จากนั้นจึงร่วมพัฒนากับอาจารย์และเปิดใช้เป็น private beta บน SXSWedu ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2013 ต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ.2013 จึงเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก